JUSTØY BIBELCAMP 18.-19. Juli

Velkommen til møter på Justøy Bibelcamp 18.-19. juli.

Møtetid kl 10.30 og 19,30 begge dagene! Håper vi ser deg!

IMG_0524