VALLE I SKODJE 1.-5. november

       Lysbilde 90DU er velkommen til møter i Valle bedehus, som
ligger ca 3 mil fra Ålesund i Skodje kommune.
Det blir møter hver kveld kl 19.00.
Bønn kl 18.30
Onsdag 1. nov. Sang av Runa Welle og Anne Lise Norstrand
Torsdag 2. nov. Sang av Morgan Berg
Fredag 3. nov. Sang av Vatne Musikkor
Lørdag 4. nov. Sang av Helene Rundereim
Søndag 5. nov. KL 11.00 Familemøte.
Sang av VALLE BARNEKOR  

Søndag kl 19.00 Sang av Kolbjørn Gjerde

Det er fint å samles for å ta imot det Jesus vil gi oss!
Be for Valle og takk til deg som er med i bønn!
Hilsen Marit