GODT NYTTÅR!

I dag vil vi takke dere som har fulgt oss og bedt for oss i året som ligger bak! Også dette året har  Guds nåde og forbønn holdt oss oppe. Vi vil ønske dere et velsignet godt nyttår! La oss be om at det blir et år der Ordet og bønnen får være i sentrum i våre liv! Jesus har bruk for oss alle!

»Tenk hvilken nåde det er av Gud, at vi får være hans sendebud!»

»Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg – han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs.» 5. Mos 31,8

Gud velsigne deg!

Hilsen Marit og Irene

17E79253-CF67-49AE-A122-2C934F60CF0E