NESSJØEN PÅ SOTRA 9. – 12. og 14. januar

Velkommen til møter på bedehuset på Nessjøen på Sotra
9.-12. og 14. januar!
Alle kvelder kl 19.00
Bønn kl 18.30
Lørdag 13. januar SAMLINGSFEST på FJELL-Ly kl. 18.00
«Så tenn i vårt hjerte din hellige ild! For alltid og evig vi hører deg til!»
Velkommen til møtene! Be for Sotra!
Hilsen Marit
14AADD54-5F2B-413D-9DD1-17D0411D18AA