NORDRE HAUGLAND PÅ ASKØY 10.-13. oktober

Denne uken får jeg reise ut på ny møteuke sammen med mannen min, Jarle Berland.
Møtene blir på bedehuset på Nordre Haugland på Askøy.
Onsdag, torsdag og fredag blir møtene kl 19.00
Lørdag kl 18.00.
Bønn en halv time før møtene.
DU ER VELKOMMEN!
TAKK til deg som er med oss i bønn! Be for Askøy!
Hilsen Marit

«Men alle de som tar sin tilflukt til deg, skal glede seg.
Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem,
og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg.»

Sal 5:12

Lysbilde 90