KVINATUN OG KVINLOG 12.-14. april

Velkommen til møtene i palmehelgen

på Kvinatun og Kvinlog.

Palmesøndag kl 19.00 besøker vi KYLLAND BEDEHUS!