TJØLLING I VESTFOLD 1.-5. mai

1.-5. mai vil Jarle og jeg ønske  velkommen til møter 
i VOLLEN MISJONSHUS i Tjølling i Vestfold. 
Adressen er Østbyveien 7.
Det blir møter hver kveld kl 19.00 Bønn kl 18.15.
Be for møtene og vær velkommen du som kan!
Hilsen Marit