MØTENE FORTSETTER I BYGSTAD 10.-12. september

Jarle og jeg blir i Bygstad i tre dager til.
Derfor er du velkommen til Bygstad bedehus tirsdag 10.-torsdag 12. september.
Møtetid er kl 19.30
Bønn kl 19.00
«Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd.
De skal velsigne seg ved ham,
og alle hedninger skal prise ham salig.» Salme 72,17

Velkommen til møtene! Takk til deg som er med oss i bønn!
Hilsen Marit og Jarle