God jul!

Vi vil ønske dere alle en velsignet julehelg! Tenk at Jesus kom og finns for
oss alle i dag! Hilser deg med denne julesangen skrevet av Haldis Reigstad og som Irene har skrevet teksten til:

Gå inn til den gleda som ventar,
gå like til Betlehem.
Det barnet som ligg der i krubba,
skal gjera deg glad igjen.
Han rann som ein kvist or den tørre jord,
Guds lovnader kviler på han.
Det nyfødde livet der inne
frå døden oss frelsa kan.

2)
I natta som er utan ende
ei strålande stjerne skin.
Den vegen du finn gjennom ordet,
går like til barnet inn.
Han rann som ein kvist or den tørre jord,
Guds frelse til menneske kom.
Vi ser i det nyfødde livet
den himmelske herlegdom.

3)
Gå inn i den fattige stallen,
gå inn til eit morgongry.
Der får du eit møte med Jesus,
i han vert du fødd på ny.
Han rann som ein kvist or den tørre jord,
Gud planta sitt heilage sæd.
:/:Vi bøyer oss stille for Kongen
Som kom til vår jord med fred.:/:
Tekst: Haldis Reigstad 1995
Tone: Irene Krokeide Alnes 2004