SKÅNEVIK 5.-9. februar

Velkommen til møter i Bedehuset i SKÅNEVIK!
Onsdag kl 19.30 Sang av KM-karane
Torsdag kl 19.30
Fredag kl 19.30
Lørdag kl 19.30 sang og musikk av Marta og Edvard
Søndag kl 11.00

Bønn en halv time før møtene.
»Opplat mine øyne,
så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!» Salme 119,118

Du er varmt velkommen!
Takk til deg som er med i bønn!
Hilsen Marit