BERGE BEDEHUS 19.-23. august

Vi ønsker velkommen til vår første møteuke i høst!
Den blir på Berge bedehus i Herøy onsdag 19. – søndag 23. august.
Det blir møter hver kveld kl 19.30. Bønn kl 19.00
I disse koronatider er det ekstra godt å kunne samles igjen. Vi tar vare på hverandre ved å passe på smittevern og de reglene som blir gitt om det!
Velkommen du som har anledning og takk til deg som følger oss i bønn!
Be om Guds velsignelse over møtene!
Hilsen Marit og Irene

«Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! «
Sal 91:1-2