GOD JUL!

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig,Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Jes 9,6
Ta imot det Han vil være for deg! God jul!