GOD PÅSKE

Vi ønsker God påske med denne møtesending fra Blindheim bedehus.
Møteleder: Johan Halsne, kretselder i ImF Sunnmøre. Andakt: Irene Krokeide Alnes. Sangere: Emilie Lindberg, «O Store Gud» Og «Min stund på jorden vil jeg gi deg Jesus». The Crist Family: «Lift up the cross» /. Marit og Irene: «Det skal komme en dag

Ønsker dere alle en velsignet påske. SKJÆRTORSDAG, dagen da Jesus hadde det siste måltid med disiplene. Han visste at alle ville svikte ham- men han vasket deres føtter, og hans kjærlighet til dem, kom aller sterkest til syne, gjennom den lidelse som fulgte fra denne stund. Påskehøytiden er så mettet med dramatikk, at det overgår alle krimserier og romaner. DETTE ER VIRKELIGHET. DETTE ER DEN RENE -SOM BLE GJORT TIL ALL SYND SOM MENNESKEHETEN HAR GJORT FRA TIDENS MORGEN TIL TIDENS ENDE. På Golgata hengende på det midterste kors, skjedde soningen i Jeus død og blod. INGEN kan noen gang si til Jesus: «Du sonet ikke mine synder» Derfor står det i Guds ord: «Han er såret for våre overtredelser, knust for våre missgjerninger, straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom» Jesaias 53.
Du kan også følge påskemøtene fra ImF Straume på facebook/Youtube