LISTA 14.-19. september

Det blir møter på Lista tirsd 14.- sønd 19. september. Du er velkommen til «Betlehem» på Borhaug alle kvelder kl 19.30. Bønn kl 19.00
«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti!» Salme 119, 105
TAKK til deg som er med oss i bønn for Lista!
Hilsen Marit og Irene