ULSTEINVIK 15.-20. november

Velkommen til møter i Ulsteinvik bedehus
15.-20. november!
Tirsdag – fredag kl 19.30
Lørdag kl 18.00
Søndag kl 11.00
Bønn en halv time før.
Hilsen Marit og Jarle