Moi 22.-26. februar

22.-26. febr er du velkommen til møter på Moi bedehus som ligger i Stasjonsveien 36!
Onsdag, torsdag og fredag kl 19.30 Bønn kl 19.00
Lørdag kl 19.00 Sangkveld Bønn kl 18.30

Sønd kl 11.00
Sanggruppen «Herrens glade» blir med lørd og sønd.
Tenk at vi får dele Guds Ord med hverandre – der møter vi Jesu omsorg for oss alle!
Takk til deg som er med oss i bønn!
Hilsen Marit og Jarle