GISKE 25.-26. april

Vi ønsker deg velkommen til møter på Giske bedehus 25.-26. april kl 19.30. Bønn kl 19.00
«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Salme 119,105
Så la oss samles i takknemlighet!
Be for møtene!
Hilsen Marit og Jarle