STERK OPPLEVELSE Å SE PASSIONSSPELET

Å sitte sammen med 4700 andre mennesker å se hva som skjedde da Jesus gikk gjennom lidelse og død for oss, var ubeskrivelig sterkt.
Samtidig var det så levende og oppbyggelig at det kan på det varmeste anbefales.
Du som skal til Oberammergau, har virkelig noe å se frem til.
Bibelens ord blir levende og troverdig i denne
fremstillingen.

«Å min kjære Jesus
Aldri fatter jeg
at du kunne lide
Korsets død for meg.
Takk at lyset skinner
Alltid klart derfra.
Takk for hver som finner
Deg på Golgata!!»

Comments are closed.