LYNGDAL 2.-13. november

Så er vi klar for møteaksjon i Lyngdal!
Der er vi ofte på bibelcamp
 om sommeren,
men denne gangen skal vi besøke
bedehuset i Lyngdal som ligger midt i Alleen.

1. UKE
Onsdag, torsdag og fredag kl 19,30
Søndag: Storsamling kl 17.
Bønn en halv time før.

 2. UKE
Tirsdag 8. – søndag 13. nov
Møtetid kl 19,30 hver dag.
Bønn kl 19,00.

 Jesus er verd at vi samles om han! La oss be om å få møte Jesus sammen!

Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger!Sal 103:2