Å JUL MED DIN GLEDE

Gled deg, du jord, la mørket fly,
for lyset blant oss bor.
O hvilket dyp av kjærlighet,
Gud vender all vår sorg til fred,
han vender sorg til fred,
han vender sorg til fred,
han vender sorg til fred.
All verden, pris hans kjærlighet!

Gled deg, du jord, han kommen er!
Lukk opp for ham din favn.
Gi rom i hvert et hjerte her,
forkynn hans ære fjernt og nær,
lovsyng hans store navn,
lovsyng hans store navn,
lovsyng hans ære fjernt og nær.

Med denne gladsangen vil vi ønske alle besøkende på hjemmesiden en riktig god og velsignet julehøgtid.
Budskapet om frelseren  er til alle mennesker, også deg!
Så uansett hvordan din ytre eller indre situasjon er, 
Julens budskap gir ALLTID GRUNN TIL GLEDE.
Hilsen Marit og Irene