GODT NYTTÅR!

Så har vi alle startet på et nytt år! Vi ser fremover med spenning og forventning. Spørsmål og undring. Hva vil møte oss i det nye året? Vi ønsker et godt år både for oss selv og andre.
Oddvar Nilsen skriver i en av sine bøker på denne dagen:
”OPPSKRIFT FOR ET GODT ÅR”.
Da tar han frem mannen vi leser om i Salme 1. Han har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.”
Han lever i Guds Ord, og henter sin styrke der. Dit er vi alle velkommen! Det skjer noe med den som lever der:
”Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blader visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.”
Det betyr ikke at livet er bare herlighet og glede. Men at en midt i alt som møter, får oppleve Guds hjelp og omsorg. 
Så prøv oppskriften for et godt nyttår! En åpen Bibel i hverdagen din, vil gi deg himmelske skatter. Gud velsigne deg i det nye året!
Hilsen Marit ogIrene