LISTA 14.- 26. febr

I dag vil jeg ønske velkommen
 
til møter på Lista.

Der skal jeg være i to uker nå.

Møtene er fordelt på 4 bedehus:

1.uke:
Tirs 14. LANGELAND bedehus
Ons15. LANGELAND bedehus
Tors 16. LANGELAND bedehus
Fred 17. BORHAUG, Betlehem
Lør 18. BORHAUG, Betlehem
Søn 19. BORHAUG, Betlehem

2. uke:
Tirs 21. STAVE
Ons 22. STAVE
Tors 23. STAVE
Fred 24. VANSE, Betel
Lør 25. VANSE, Betel
Søn 26. VANSE, Betel

Møtetid: KL 19,30 hver kveld.
Bønn en halv time før.

Så får vi samles i tro til han som har omsorg for oss alle!

”Vår sjel venter på Herren! Han er vår hjelp og vårt skjold.
Ja, i ham fryder vårt hjerte seg, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn.
Din miskunnhet være over oss, Herre, slik som vi håper på deg!” Sal 33:20-22

BE FOR LISTA!
VELKOMMEN TIL MØTENE!

Hilsen Marit