LINDÅS 7.- 18. mars

Vi vil ønske velkommen til to uker med møteaksjon i Lindås kirke i Nordhordland.
Det blir møter hver kveld unntatt mandag.
Alle møter er kl 19,30
Bønn kl 19,00
Vi gleder oss til å komme tilbake her, og ber om å få møte Jesus sammen med folket!

«Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud. Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet.» Kol 4,2-3

Hilsen Marit og Irene