OM Å VÆRE TRYGG

Vi fant noen gode ord fra Asbjørn Kvalbein sin skattekiste.
Enda er jeg trygg
Noen blir mer enn andre satt på prøve. Misjonæren Hudson Taylor arbeidet i Kina for snart hundre og femti år siden – under svært vanskelige forhold. Av Asbjørn Kvalbein
Han sa blant annet dette om hva han hadde lært:

«Det betyr egentlig ikke noe hvor vanskelige forholdene er. Det eneste som betyr noe, er at de ikke kommer mellom deg og Herren. Hvis omstendighetene ikke setter et skille mellom deg og Gud, vil du oppleve at jo større presset er som du er utsatt for, dess mer vil det presse deg inn til Hans omsorg.»

Ytre forhold kan spre eller samle. De kan føre deg bort, eller hjem.

La trykket du lever under, få deg til å søke Gud og si som David: «Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg» (Sal 27,3).