KOPERVIK 5. – 17. juni

 

 

Da er det tid for møter i
FRELSESARMEEN  i Kopervik.
Der har jeg vært flere ganger,
så  det blir fint å komme tilbake!

Det blir møter hver kveld  kl  19,00
Bønn kl 18,30

 Alle kvelder unntatt mandag.

TAKK til deg som er med i bønn! Vi har en Gud som ber oss komme med våre bønneemne. Han sier:

«Rop til meg, og jeg vil svare deg,
jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting,
ting som du ikke kjenner.» Jer 33,3

Det er spennende å be, og det er spennende å samles om en slik Gud!
Han har omsorg for oss alle!
Velkommen til møter i Kopervik!

Hilsen Marit