BØNN FORVANDLER MENNESKER

BØNN SOM FORVANDLER

Da den kjente kristenforfølgeren Saulus fra Tarsus skulle ”ta rotta på” de første kristne i Damaskus fikk han seg en overraskelse. Han hadde ikke regnet med at den Gud de fulgte, kunne ”ta rotta på” ham. Men det var akkurat det som skjedde.

Et sterkt lys fra Himmelen gjorde ham totalt blind. Han falt om og spurte ut i luften hva dette var. ”Jeg er Jesus, han som du forfølger.” Det var svaret han fikk.

Han ble helt hjelpeløs og forkommen av denne opplevelsen. Han hadde møtt sin overmann.

Det hele endte med bønn fra et hjerte som angret sine synder. En bønn om frelse og redning. Denne bønn fra et hjelpeløst hjerte satte himmelen i bevegelse. En Guds mann i nærheten fikk beskjed om å gå til gaten hvor Saulus bodde og be for ham. Men det var ikke lett å gå til en som var kjent for å medvirke til å ta livet av kristne.

Men til slutt ble Guds minnelse for sterk, og han gikk. Apg 9:17

”Ananias la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt meg, Jesus, han som åpenbarte seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den Hellige Ånd.”

Saulus hatefulle hjerte ble forvandlet av Guds kjærlighet. Han skarpe tunge ble forvandlet til å prise Jesus og hans utholdenhet ble forvandlet til et Guddommelig mot som tålte all lidelse han møtte. Så ble han Guds utvalgte til å gi oss store deler av Det Nye Testamentet. Bønn kan forvandle deg!