GOD JUL!

» Å kom, alle kristne, kom og la oss knele
for barnet i krybben i Betlehem!
Gud er her nede, la oss ham tilbede!
Halleluja for barnet, halleluja for barnet,
Halleluja for barnet i Betlehem!»

Vi vil ønske dere alle en velsignet julehøytid!