JULEHILSEN

JUL ER GAVENES HØYTID.
«Så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn den enbårne
For at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes
Men ha EVIG LIV.» Johannes 3.16
Guds gave til oss var Jesus
Innpakningen var Marias morsliv.
Plasseringen var i en krybbe i Betlehem.
Budbærerene var en herskare av engler som viste seg for noen hyrder på markene utenfor Betlehem.
Selskapet ble holdt i en stall
Gjestene var hyrder og sauer og noen vise menn fra østerland.
Lyset var en stjerne som lyste opp slik at alle som så den, ble ledet til stallen og barnet i krybben.
Innbydelsen var sendt ut i mange hundre år før det hendte. I Guds ord. I de profetiske bøker:

Isaiah 7:14
Derfor skal Herren selv gi dere et tegn:Se, den unge jenta (Maria) skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel *.(betyr:Gud med oss)
JESUS ER GAVEN….
Til – ALLE MENNESKER
Fra – GUD VÅR FAR.

Bønn:
JESUS
JEG TAR IMOT DIN KRAFT
TIL FRELSE OG FORVANDLING
JEG TAR IMOT DIN NÅDE OG MISKUNN
TIL MIN VANDRING
JEG TAR IMOT DEN KJÆRLIGHET
SOM FYLLER MITT BEHOV
JEG TAR IMOT DIN VELSIGNELSE
TIL Å ELSKE MIN FAMILIE

JEG TAR IMOT DIN ÅND
TIL UTRUSTNING OG GLEDE
JEG TAR IMOT DITT HÅP
SOM GIR MEG MOT NÅR JEG ER NEDE
JEG TAR IMOT TILGIVELSE
FÅR HIMMELENS FRIFINNELSE

JEG TAR IMOT DEG
SOM FYLLER ALLE MINE BEHOV
DU SOM FYLLER ALT I ALLE
DU SOM ER
MIN TRO, MITT HÅP
MIN KJÆRLIGHET

TAKK AT DU BÆRER MEG
BÆRER BYRDER, BRIST, OG BEKYMRINGER
LA MITT LIV FÅ ÆRE DEG
HVER DAG,
JA – HELT TIL SLUTT
NÅR TIDEN ER UTE OG OG DEN EVIGE SOLEN SKINNER

Lytt også til «Irenes kvarter» med julehilsen også til deg som ikke gleder deg til Jul… Den virkelige Julen kan alle glede seg til.

20131219-123406.jpg
En velsignet Jul, og fredfult nytt år ønskes dere fra Marit og Irene