Verdens nydeligste historie handler om da himmel og jord møtes i en fødsel.

20131227-124753.jpg
Hør mer om julens historiske fakta i IRENES KVARTER

NATTEN SOM GA LYS OG HÅP

Natten som ga lys og håp
Natten som forandret alt
Da frelseren ble født,

Natten der en fattig stall ble rik
Natten der mor og far ble mer enn foreldre
Da en krybbe med høy og strå
varmet hellige hender og føtter små.

Natten ble til dag, før det ble lyst.
Natten ble morgen før den var omme.
Natten rommet alt som «dagen» behøver
Da verdens lys ble født

Ingen natt trenger være vond mer
Ingen natt trenger være håpløs
Ingen natt i ensomhet lenger
Underets Gud ble født.

Natten er som dagen,
mørket som lyset,
når barnet i krybben
er i våre hjerters krybbe
Der vil han bo….med all sin herlighet. Gi frelse, fred og TRO!

«Herrens engel viste seg for ham i en drøm og sa:«Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er
av Den hellige ånd.
Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus *, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. » Bibelen, Matteus 1.21.