VIGRA 24. februar-1.mars

Bibles036Denne uken
ønsker vi velkommen til møter på
VIGRA BEDEHUS 24. februar – 1. mars.
Hver kveld kl 19,30
Bønn kl 19,00

Vi samles for å åpne «Verdens viktigste bok» – Bibelen!
La oss be om at Jesus får oss i tale!
BE FOR VIGRA!

Velkommen til møtene!

Hilsen Marit og Irene