ROSSELAND BEDEHUS 11.-15. mars

Rosseland bedehus

 

 

Denne uken er du velkommen til
ROSSELAND BEDEHUS
ved Kristiansand.

Adressen er Vollevegen 60,
4647 Brennåsen

 

Onsd 11.  Kl. 19,30 Sang av Hilde med venner.
Torsd 12. Kl. 1930 Sang av Geipstad musikkor
Fred 13. Kl 19,30 Sang av Frikstad musikkor
Lørd 14. kl. 19,30
Sønd 15. Kl 11.00
kl. 19, 30 Sang av Berit og Agnar Gjertsen

Bønn en halv time før kveldsmøtene.

«La alle dem som søker deg, fryde og glede seg i deg!
La dem som elsker din frelse, alltid si: Høylovet være Gud!»
Salme 70,5
Tenk at vi kan samles om en Gud som kan fylle våre liv med glede og velsignelse!
Velkommen er du!
TAKK til deg som er med oss i bønn!

Hilsen Marit og Irene