LINDÅS 12.-23. august

220px-Lindås_kyrkje

Høstens første møteserie
for meg blir i LINDÅS KIRKE
12.-23. august.

Der skal jeg ha møter sammen med
ARNE PARELI PEDERSEN

Alle møtene er kl 19,30.
Bønn kl 19,00
(Ikke møte mandag 18.august)

Ulike sangkrefter blir med.

De som arrangerer er:
Indremisjonslagene på Lindås, Hundvin og Myking,
Lindås misjonsmenighet, Lindås sokneråd,
Leirvåg bedehus og Ebeneser Fammestad.

Du er varmt velkommen til møtene!
Vær med oss i bønn for Lindås!
«Brødre, mitt hjertes ønske
og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst.» 
Rom 10:1
Hilsen Marit