RANDABERG 2.-6. september

Lysbilde 87

Da vil vi ønske deg velkommen til møter
på Randaberg!
Onsdag 2. sept. RANDABERG FORSAMLINGSHUS
Kl. 16,00 Pensjonistmøte
Kl. 19,30 
Torsdag 3. sept.BETANIA, TANANGER 
kl 19,30 
Fredag 4. sept. RANDABERG FORSAMLINGSHUS
Kl. 19,30
Lørdag 5. sept. GRØDEM KIRKE
Kl 19,00 Sangkveld. Inngangspenger kr 150,00.

Søndag 6. sept. RANDABERG FORSAMLINGSHUS
Kl 19,00

Velkommen til møtene!
Takk til deg som er med oss i bønn!

Hilsen Marit og Irene