FRÆNABU MISJONSSENTER 14. – 18. februar

Velkommen til møter på Frænabu Misjonssenter
onsdag 14. – søndag 18. februar.

Marit stokken og Jarle Berland
Hverdager kl 19.00
Bønn kl 18.15

Søndag kl 11.00 taler Jarle på Frænabu

Søndag kl 11.00 taler Marit på Molde bedehus.

Håper vi ser deg! Takk til deg som er med i bønn!8E1279E8-9EF4-4838-9137-C729E2C76ADA