HAFSLO I INDRE SOGN 27. februar – 4. mars

22555109_1314638468645692_3827707828850569146_n Velkommen til møter i Hafslo bedehus
tirsdag 27. februar – søndag 4. mars.
Møtetid alle kvelder kl 19.30
Bønn kl 19.00

Søndag kl 11.00 blir det også møte på VEITASTROND.

«Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner stort bytte.» Sal 119:162

La oss samles og glede oss over Guds Ord og det Jesus vil tale til oss om!
Takk til deg som er med i bønn for
Hafslo og Indre Sogn!
Hilsen Marit