TAU 21.-25. oktober

21. – 25. oktober ønsker jeg og Jarle velkommen til møter på
TAU BEDEHUS!
Onsdag kl 20.00
Torsdag kl 19.30
Fredag kl 19.30
Lørdag kl 19.30
Søndag kl 11.00
Bønn en halv time før.
Du er velkommen! Takk til deg som er med i bønn!
«Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!»
Salme 119,18

Hilsen Marit og Jarle