STRAUME FORUM 28.okt-1.nov

Denne uken ønsker vi velkommen til møter i Straume Forum på Sotra!
Onsdag 28.okt kl 19.30
Torsdag 29. okt kl. 11.00 Formiddagstreff på Fjell-ly
Torsdag 29. okt kl 19.30
Fredag 30. okt kl 19.30
Lørdag 31. okt kl 19.30
Søndag 1. nov kl 11.00 og 19.30
Bønn kl 19.00 hver kveld.
Du er så velkommen!
Takk til deg som er med oss i bønn!
Det er spesielle tider med korona og mye usikkerhet,
men smittevernregler vil bli fulgt.
La oss samles i bønn om å få møte Jesus sammen!
Han er der for oss i alle slags tider!
Hilsen Marit og Irene