LEKNES 10.-14. november

10.-14. november ønsker jeg velkommen til møter i Nordhordland!
Midtgård bedehus finner du i Hodnedalsvegen 111 på Leknes. Be for møtene!