STRANDA 24.-28. november

24.-28. november ønsker jeg velkommen til møter i bedehuset på Stranda!
Møtetid:
Onsd, tors og fred kl 20.00
Lørd kl 18.00
Sønd kl 11.00
Bønn en halv time før!
La oss samles i bønn om å få møte Jesus sammen!
Takk til deg som ber!
Hilsen Marit