GODT NYTTÅR

Det er spennende å leve! Sammen med Jesus kan du gå trygt videre!
Ønsker deg et godt og velsignet nytt år med disse linjene:

«Sørg ikke for dagen i morgen,
Jesus skal sørge for den.
I dag som i går, fra år til år
har han omsorg for deg, kjære venn!

Frykt ikke for natten som kommer,
hvil i Guds mektige hånd.
Han leder din fot, gir sjelen din mot,
han vil løse hvert tyngende bånd!

Tro ikke at Herren har glemt deg,
løftene hans står ved lag.
Hør Mesterens ord, Gud dekker sitt bord
med den hjelpen du trenger i dag!»
Haldis Reigstad