SYKKYLVEN 28.sept -2. okt

Vi ønsker velkommen til møter i bedehuset i Sykkylven 28. sept – 2. okt.
Alle hverdager samles vi hver kveld kl 19.00
Søndag blir det møter kl 11.00 og 19.00.
Bønn en halv time før kveldsmøtene.
Be for møtene og oss som forkynner Guds Ord, ja alle som deltar!
Be for Sykkylven!
Det er et privilegium å samles om Jesus – han har omsorg for oss alle.
Arrangører for møtene er:
Sykkylven Indremisjon, Hundeidvik Indremisjon og Sykkylven bedehusforsamling.
Du er velkommen!
Hilsen Marit og Jarle