SJØHOLT 11.-15. oktober

Velkommen til møter i bedehuset på Sjøholt
tirsdag 11.- lørdag 15. oktober.
Alle kvelder kl 19.30
Bønn kl 19.00
Søndag 16. oktober kl 11.00 blir møtet i bedehuset på Skodje.
Tenk at vi får åpne vår Bibel og dele Ordet om Jesus. Han har omsorg for oss!
DU er velkommen! BE for Sjøholt og møtene!
Hilsen Marit