INNFJORDEN 13.-14. april

Velkommen til møter i Innfjorden bedehuskapell tors 13. – fred 14. april kl 19.30.
Bønn kl 19.00.
Vi har nettopp feiret påske og Jesu oppstandelse. La oss samles i takknemlighet!
Takk til deg som er med oss i bønn!
Hilsen Marit og Jarle