BØNN FORANDRER ALT

 

Indianernes store apostel John Eliot, har gitt oss parolen:
BØNN FORANDRER ALT!
Han sier også: ”Bønn forandrer den som blir bedt for.
Bønn forandrer den som ber. Bønn forandrer den triste hverdag så den blir en lys festdag. Bønn forandrer de trivielle oppgaver så de blir skinnende muligheter.”
I dag kan vi løfte vårt blikk mot himmelen og sette vår lit til Jesus!

Sal 62:6-9:
”6 Bare i håp til Gud vær stille, min sjel, for fra ham kommer mitt håp.
7 Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes.
8 Hos Gud er min frelse og min ære, min sterke klippe, min tilflukt er i Gud
9 Sett deres lit til ham til enhver tid, dere folk! 
Utøs deres hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.”

Så er du fortsatt velkommen til møtene på Frelsesarmeen i Kopervik denne uken!
Møtetid hver kveld kl 19,00. Bønn kl 18,30

Hilsen Marit