ET FYRLYS

 

”Et fyrlys løper ikke rundt en øy for å finne båter det kan berge.
Det bare står der og skinner!”

Jesus står midt i våre liv som et fyrlys.
Uansett hvor vi er, kan vi vende blikket mot han.
Derfor synges det ofte:

”Midt i nattens mørke blinker, som et fyrlys Jesu navn.
Og hver hjelpløs seiler vinker,
inn til frelsens trygge havn.”

”Igjen talte Jesus til dem og sa:
Jeg er verdens lys!
Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket,
men ha livets lys.” Joh 8:12
Hver dag er et kall til oss alle om å betrakte Jesus.
Fokus på Han, fører oss inn til den frelse vi trenger så sårt.
Fokus på Jesus, vil også vise oss de andre som trenger hans frelse.

Det er blitt sagt:
”Livingstone så Herren – og han så Afrika.  Moody så Herren – og han så en fortapt verden.
Visjon uten arbeid er drømmer, arbeid uten visjoner er egennyttig, men visjon og arbeid er misjon.”
Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.” Matt 5:14:

Jesus er der for deg i dag! Med blikket festet på han, kan du være noe for andre i dag!
Lykke til!